SPOR - Børns udvikling og trivsel gennem livet er en stor forløbsundersøgelse, hvor forskere fra VIVE håber at kunne følge op til 60.000 danske børns udvikling og trivsel fra tidlig barndom til voksenlivet. Undersøgelsen hedder SPOR, fordi vi gerne vil undersøge de spor, som barndommen sætter i os. 

Første runde af SPOR fandt sted i 2017/2018, hvor mere end 47.500 småbørnsfamilier fra hele Danmark deltog. Anden runde af undersøgelsen gennemføres fra oktober 2019 til december 2020. Resultaterne fra undersøgelsen bliver løbende præsenteret her på siden.

SPOR er støttet af Novo Nordisk Fonden og satspuljemidler. Dataindsamlingen gennemføres af Danmarks Statistik. 

Søg på spor