SPOR - Børns udvikling og trivsel gennem livet er en ny stor forløbsundersøgelse, hvor forskere fra VIVE håber at kunne følge op til 30.000 danske børns udvikling og trivsel fra tidlig barndom til voksenlivet. Undersøgelsen hedder SPOR, fordi vi gerne vil undersøge de spor, som barndommen sætter i os. 

Undersøgelsen starter i oktober 2017 og omfatter børn og forældre fra hele Danmark. Resultaterne fra undersøgelsen bliver løbende præsenteret her på siden.

SPOR er støttet af Novo Nordisk Fonden og satspuljemidler. Dataindsamlingen gennemføres af Danmarks Statistik. 

Søg på spor