Formål

Med forløbsundersøgelsen SPOR - Børns udvikling og trivsel gennem livet ønsker vi at følge børns udvikling og trivsel fra de er helt små og op i voksenlivet. Formålet med undersøgelsen er at skabe en unik datakilde, der kan hjælpe forskere med at få viden om:

  • Hvordan danske småbørn udvikler sig og trives

  • Hvilke forhold og omstændigheder tidligt i livet, der har betydning for barnets trivsel og velfærd på længere sigt

Vi håber på at få op til 60.000 småbørnsfamilier til at deltage i SPOR. Formålet med SPOR er dermed også at skabe et solidt datagrundlag, der på sigt gør det muligt at undersøge betydningen af forskellige strukturelle forhold og evaluere effekten af indsatser, der har til formål at støtte små børn og deres familier til en god opvækst

Søg på spor