Spørgeskemaundersøgelse

SPOR er en forløbsundersøgelse. Det vil sige en undersøgelse, hvor respondenterne bliver fulgt flere gange over tid. Dette giver mulighed for at undersøge eventuelle ændringer over tid.

Undersøgelsen bygger på et web-baseret spørgeskema, som begge forældre bliver bedt om at svare på. Far og mor kan have forskellige opfattelser af fx barnets udvikling og trivsel, og det er derfor vigtigt både at have fars og mors svar. Vi ved for lidt om fædres rolle i forhold til de helt små børn. Vi håber, at rigtig mange fædre også vil deltage i undersøgelsen, så vi kan bridrage med mere viden om fædre til små børn.

Første runde data indsamles fra oktober 2017 og et år frem. Måneden efter barnet er fyldt 9 måneder, 2 år eller 3 år trækker Danmarks Statistik en tilfældig gruppe af forældre som vi sender et spørgeskema ved hjælp af e-Boks. Spørgeskemaet tager omkring en halv time at udfylde. Man kan holde pause undervejs og genoptage besvarelsen senere, hvis man har brug for det.

Spørgsmålene handler både om barnets og familiens trivsel. Der spørges fx til barnets sociale og følelsesmæssige udvikling, til barnets sprog og kommunikation, til forældrenes trivsel og til deres parforhold. Spørgeskemaerne er tilpasset barnets alder. Det vil sige, at det ikke er de helt samme spørgsmål forældre til børn på 9 måneder skal svare på i forhold til forældre med børn på 3 år.

Da vi gerne vil undersøge børnenes udvikling over tid, vil forældrene blive bedt om at udfylde et spørgeskema igen om to år. Spørgsmålene vil ændre sig i takt med, at børnene bliver ældre. Vi håber, at det bliver muligt at følge børnene helt frem til de bliver 18 år.

Vores mål er, at 30.000 børn og deres forældre deltager i undersøgelsen. 

Søg på spor